நரசிம்மர் மந்திரம்


உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

இந்த நரசிம்மர் மந்திரம் நடக்காததையும் நடத்திக்காட்டும் தன்மையுடையது…

!!!யஸ்ப அபவத் பக்தஜன ஆர்த்திஹந்துபித்ருத்வம்அந்யேஷு அவிசார்ய தூர்ணம்ஸ்தம்பேஅவதார தம் அநந்ய லப்யம்லக்ஷ்மிந்ருஸிம்ஹம் சரணம் பிரபத்யே.

 

பொருள் :”பக்தியற்றவர்களால் அடைய முடியாதவரே!தாயின் கர்ப்பத்தில் அவதரித்தால்தாமதமாகுமென்று தூணில் அவதரித்தவரே!நினைத்த மாத்திரத்தில் பக்தர்களின்துன்பத்தைப் போக்குபவரே!லட்சுமி நரசிம்மரே நின் திருவடிகளே சரணம் … !!!!இந்த நரசிம்மர் மந்திரம் நடக்காததையும் நடத்திக்காட்டும் தன்மையுடையது… !!!

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION

Translate »