பிரதோஷம் – 2019 ஆண்டின் பிரதோஷ நாட்கள் ஒரு அட்டவணை – 2 சனிப்பிரதோஷங்கள்


உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

மே மாதம் 3 பிரதோஷங்கள் மற்றும் வேறு மாதங்களில் உயர்ந்த 2 சனிப்பிரதோஷங்கள் வருகின்றன.

122 பிரதோஷம் பிரதோஷ பூஜையில் கலந்துகொண்டவர்களுக்கு மறுபிறவி இல்லை முக்தியே இறைவன் சிவபெருமானின் திருவடி. சிவனை நினையுங்கள் – சிவனை துதியுங்கள்- சிவயோகம் பெறுங்கள் !தங்கள் வாழ்வில் முறையான வழிபாட்டை செய்து சிவபெருமானின் இணையில்லா அருளைப் பெறுங்கள்.இதில் ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால் அவசியம் உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள் !சிவாயநம திருச்சிற்றம்பலம்.

3/1/2019 வியாழக்கிழமை பிரதோஷம்

18/1/2019 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோஷம்

*2/2/2019 சனிக்கிழமை சனிப்பிரதோஷம்*

17/2/2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோஷம்

3/3/2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோஷம்

18/3/2019 திங்கட்கிழமை சோமபிரதோஷம்

2/4/2019 செவ்வாய்க்கிழமை பிரதோஷம்

17/4/2019 புதன்கிழமை பிரதோஷம்

2/5/2019 வியாழக்கிழமை பிரதோஷம்

16/5/2019 வியாழக்கிழமை பிரதோஷம்

31/5/2019 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோஷம்

14/6/2019 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோஷம்

30/6/2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோஷம்

14/7/2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோஷம்

29/7/2019 திங்கட்கிழமை சோமபிரதோஷம்

12/8/2019 திங்கட்கிழமை சோமபிரதோஷம்

28/8/2019 புதன்கிழமை பிரதோஷம்

11/9/2019 புதன்கிழமை பிரதோஷம்

26/9/2019 வியாழக்கிழமை பிரதோஷம்

11/10/2019 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோஷம்

25/10/2019 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோஷம்

*9./11/2019 சனிக்கிழமை சனிப்பிரதோஷம்*

24/11/2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோஷம்

9/12/2019 திங்கட்கிழமை சோமபிரதோஷம்

23/12/2019 திங்கட்கிழமை சோமபிரதோஷம்.

சிவாயநம திருச்சிற்றம்பலம்

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION

Translate »