ஓம் – உடலில் செய்யும் அதிசயங்கள்


உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

 

“ஓம்” – உடலில் செய்யும் அதிசயங்கள்

“ஓம்” என்பது பிரணவம். பிரணவம் என்பது பஞ்ச பூதங்களைக் குறிகின்றது. உலகம் விரிதலை குறிகின்றது

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION

Translate »