உடல் உறுப்புக்கள் உறுதி பெற்று அமைய


உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

உடல் உறுப்புக்கள் அனைத்தும் உறுதி பெற்று அமைய பின் வரும் மந்திரத்தை தினசரி பயன்படுத்தவும்.

தலையே நீ வணங்காய்தலை
மாலை தலைக்கணிந்து
தலையாலே பலி தேருந் தலைவனைத்
தலையே நீ வணங்காய்

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION

Translate »