அசோக தோகடா No ratings yet.

இன்றைய மத்திய பிரதேசத்தின் கிழக்குப் பகுதியில் பார்ஹூத் என்ற ஊரில் சுங்கவம்சத்தின்(கிமு100)தோரணவாயிலின் எஞ்சியுள்ள பகுதி கல்கத்தா அருங்காட்சியகத்தில் பார்ஹுத் அறையில் உள்ளது.காலங்காலமாகவே யக்ஷர்களும்,யக்க்ஷிகளும் இந்திய கலாச்சாரத்திற்கு அறிமுகமானவர்களே.யக்க்ஷன் செல்வத்திற்கு அதிபதி.யக்க்ஷி சந்திரா அசோகமரக் கிளை ஒன்றி பற்றியிருப்பது போல் சிற்பம் அமைந்துள்ளது.அசோக மரத்துடன் பின்னிப்பிணைந்துள்ளதால் அசோகா தோகடா என்று அழைக்கப்படுகிறாள்.தோகடா என்றால் இரண்டு இதயமுள்ள ஒரு உடல் என்று பொருள்.பெண்ணின் வயிற்றில் சுமக்கும் குழந்தை யுடன் சேர்த்து இரண்டு இதயம்.பெண்ணின் கரம் பட்டவுடன் மரமானது பூத்துக்குலுங்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

Please rate this

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION