வெற்றிலை பரிகாரம் | செல்வம் பெருக எளிய பரிகாரம் No ratings yet.

வறுமை நீங்கி செல்வம் பெருக எளிய பரிகாரம்:

வறுமை நீங்கி செல்வம் பெருக எளிய பரிகாரம்:
வளர்பிறை நன்னாளில் வெற்றிலை கொடி நாற்று செடி ஒன்றை வாங்கி,நிலத்திலோ,தொட்டியிலோ நடும்முன் மூன்று ஐந்து ரூபாய் நாணயங்கள்,சிறிது மஞ்சள்,குங்குமம் இவைகளை அவற்றில் இட்டு நட்டு தண்ணீர் ஊற்றி வர வேண்டும்.வெற்றிலை கொடி வளர வளர நமது வறுமைகள்,கஷ்டங்கள் நீங்கி செல்வம் பெருக ஆரம்பிக்கும்.அதீத சக்தி வாய்ந்த பரிகாரம் இது.

Please rate this

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION