2020 ஆம் ஆண்டின் பிரதோஷ நாட்கள் அட்டவணை.


உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

2020 ஆம் ஆண்டின் பிரதோஷ நாட்கள் அட்டவணை. 08.01.2020 புதன்கிழமை 22.01.2020 புதன்கிழமை06.02.2020 வியாழக்கிழமை21.02.2020 வெள்ளிக்கிழமை07.03.2020 சனிக்கிழமை மஹா பிரதோஷம்21.03.2020 சனிக்கிழமை மஹா பிரதோஷம்05.04.2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை20.04.2020 திங்கட்கிழமை (சோமவார பிரதோஷம்)05.05.2020 செவ்வாய்க்கிழமை20.05.2020 புதன்கிழமை03.06.2020 புதன்கிழமை18.06.2020 வியாழக்கிழமை02.07.2020 வியாழக்கிழமை18.07.2020 சனிக்கிழமை மஹா பிரதோஷம்02.08.2020 சனிக்கிழமை மஹா பிரதோஷம்16.08.2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை30.08.2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை15.09.2020 செவ்வாய்க்கிழமை29.09.2020 செவ்வாய்க்கிழமை14.10.2020 புதன்கிழமை28.10.2020 புதன்கிழமை12.11.2020 வியாழக்கிழமை27.11.2020 வெள்ளிக்கிழமை12.12.2020 சனிக்கிழமை மஹா பிரதோஷம்27.12.2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION

Translate »