ஒரே நிமிடத்தில் **சிவ ஸஹஸ்ரநாமம்


உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

ஒரே நிமிடத்தில் **சிவ ஸஹஸ்ரநாமம்**

**”ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோ ரமேசஹஸ்ர நாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானனே”**

இந்த ஸ்லோகத்தைப் படித்தால் **விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை** முழுக்கப் படித்த பலன் உண்டு என்ற விஷயம் அனைவரும் அறிவோம்.

இதை போல் சிவஸஹஸ்ரநாமத்திற்கும் ஒரு எளிய வழியுண்டு என்று நம்மில் எத்தனை பேர் அறிவோம், சிவபெருமானால் உபதேசிக்கபட்ட இந்ந அதியத்புதமான எட்டு நாமக்களை சொல்வதால் **1008 திருநாமங்களை** சொன்ன பலன் கிட்டும். அது என்ன எட்டு நாமக்கள்

**”ஷிவோ மகேஷ்வரச்சைவ ருத்ரோ விஷ்ணு பிதமஹா ஸம்ஸாரவைத்ய ஸர்வேஷ பரமாத்மா ஸதாசிவ”**

பொருள் – **சிவ** : அனைத்து வித மங்களங்களையும் அளிப்பவன், **மகேஷ்வர **: முடிவில்லா மஹா அண்டத்தை உடையவன், **ருத்ர **: ருத்ரன் (சிவபெருமானின் வடிவங்களிள் ஒன்று), **விஷ்ணு **: எங்கும் நிறைந்து இருப்பவர், **பிதமஹா** : ப்ரஹம்மனின் வடிவாக இருப்பவர், **ஸம்ஸாரவைத்ய **: ஸம்ஸாரம் எனும் கொடிய நிலையிலிருந்து காப்பாற்றும் ஒரே வைத்தியர், **ஸர்வேஷ பரமாத்மா **: அனைத்து கடவுள்களினுள் இருக்கும் பரமாத்மா, **ஸதாசிவ **: தென்னகச் சிவநெறியின் பரம்பொருளாகப் போற்றப்படுகின்ற சிவனின் வடிவம்.

இந்த **எட்டு **திருநாமக்களை ஒருவன் மூன்று முறை சொல்வதால் சிவபெருமானின் **1008 **திருநாமங்களை சொன்ன பலன் கிட்டும் என சிவபெருமானே சனகாதி முனிவர்களுக்கு சிவ மஹா புராணத்தில் உபதேசித்துள்ளார்.

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION

Translate »