தீபங்கள் ஏற்றும் இடங்கள் | தீபங்களின் வகைகள்


உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

தீபங்கள் ஏற்றும் இடங்கள்

🌟 வீட்டின் பூஜையறை

🌟 நடு முற்றம்

🌟 சமையலறை

🌟 துளசி மாடம்

🌟 பாம்பு புற்று

🌟 நீர் நிலைகளின் கரைகள்

🌟 ஆலயம் போன்ற இடத்திலும் தீபங்களை ஏற்றலாம்.

தீபங்களின் வகைகள்
🌟 தூபம்

🌟 தீபம்

🌟 அலங்கார தீபம்

🌟 நாகதீபம்

🌟 விருஷ தீபம்

🌟 புருஷா மிருக தீபம்

🌟 சூலதீபம்

🌟 கமடதி (ஆமை) தீபம்

🌟 கஜ (யானை) தீபம்

🌟 வியக்ர (புலி) தீபம்

🌟 சிம்ஹ தீபம்

🌟 துவஜ (பொடி) தீபம்

🌟 மயூர (மயில்)தீபம்

🌟 பூரண கும்ப (5 தட்டு) தீபம்

🌟 நட்சத்திர தீபம்

🌟 மேரு தீபம்

விளக்கை குளிர வைத்தல் :

🌟 விளக்கை எக்காரணத்தைக் கொண்டும் வாயால் ஊதி அணைக்கக்கூடாது. கையால் வீசியும் அணைக்கக்கூடாது. புஷ்பத்தைக் கொண்டும் குளிரவைக்கக்கூடாது. புஷ்பத்தை நெருப்பில் கருகக்கூடாது. திரியை உட்பக்கமாக இழுத்துக் குளிர வைப்பதே நன்மை தரும்.

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION

Translate »