ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய பக்தி துதி


உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய
ஓம் நமோ பகவதே கிருஷ்ண தேவாய
ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ராமாய

ஓம் நமோ பகவதே சீதா ராமாய
ஓம் நமோ பகவதே ஆஞ்சநேயாய
ஓம் நமோ பகவதே ஹனுமந்தாயா
ஓம் நமோ பகவதே தத்தாத்ரேயாய
ஓம் நமோ பகவதே சதகுரு நாதாய
ஓம் நமோ பகவதே ஆபத்சகாய
ஓம் நமோ பகவதே தசாவதாராய
ஓம் நமோ பகவதே கரிவரத ராஜாய
ஓம் நமோ பகவதே புருஷோத்தமாயா
ஓம் நமோ பகவதே சங்கு சக்ராய
ஓம் நமோ பகவதே கஸ்தூரி திலகாய
ஓம் நமோ பகவதே சாந்தகுண சீலாய
ஓம் நமோ பகவதே சர்வலோகேசாய
ஓம் நமோ பகவதே வைகுண்ட வாசாய
ஓம் நமோ பகவதே ஹரி நமோ நாராயணாய.

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION

Translate »