எந்த நேர பூஜைக்கு எந்த மலர்கள் விசேஷம்


உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

அதிகாலை பூஜைக்கு உரியவை — புன்னை, வெள்ளெருக்கு, செண்பகம், நந்தியாவட்டம், நீலோற்பவம், அலரி, செந்தாமரை .

காலை பூஜைக்கு உரியவை — அலரி, நாயுருவி, மல்லிகை, எருக்கு, வில்வம், நந்தியாவட்டம், தாமரை, பவளமல்லி .

உச்சிகாலத்துக்கு உரியவை — பொன் ஊமத்தை, புலிநகக் கொன்றை, பாதிரி, வன்னி, கத்திரி, மந்தாரை, சரக்கொன்றை, துர்மை .

மாலைக்கும் அர்த்த ஜாமத்திற்கும் உரியவை — மல்லிகை, காட்டுமல்லி, மரமல்லி, மகிழ், கொன்றை, செண்பகம், சிறு செண்பகம், மரிக்கொழுந்து.

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION

Translate »