சுகபோக வாழ்வு தரும் சுதர்சன சக்கரம்


உங்கள் வணிகத்தை உலகறிய செய்கிறோம்.
விளம்பரம் செய்ய +91 978 978 3312.

* மகாவிஷ்ணுவின் வலது கரத்தை அலங்கரிப்பது சுதர்சன சக்கரம். அவரது ஆயுதத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக சுதர்சன சக்கரம் திகழ்கிறது. இந்த சுதர்சனருக்கு, தனியாக வழிபாடும் இருக்கிறது.

* சுதர்சனரை வழிபடச் சித்திரை நட்சத்திர தினங்கள் சிறப்பானவை என்று சொல்லப்படுகிறது.

* மகாவிஷ்ணுவின் வலது கரத்தை அலங்கரிப்பது சுதர்சன சக்கரம். அவரது ஆயுதத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக சுதர்சன சக்கரம் திகழ்கிறது. இந்த சுதர்சனருக்கு, தனியாக வழிபாடும் இருக்கிறது.

* சுதர்சனரை வழிபடச் சித்திரை நட்சத்திர தினங்கள் சிறப்பானவை என்று சொல்லப்படுகிறது.

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION

Translate »