அதிர்ஷ்டம்

ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில் சுகபோகமாக, ராஜ வாழ்க்கையை வாழ்ந்தால், அவனை அதிர்ஷ்டக்காரன் என்று. Continue reading

பொதுவாகவே ஒருவர் பிறந்த தேதிக்கு ஏற்ப,. Continue reading

Translate »