கோவில் பலன்

உலகிலேயே அழகான நடராஜர் வீற்றிருக்கும் கோனேரிராஜபுரம் அந்த சிற்பி, ஆறாவது முறையாக நடராஜப். Continue reading

Translate »