தெய்வீக செய்திகள்

சபரிமலைக்கு ஏன் பெண்கள் செல்ல கூடாது?ஆண்கள் மட்டுமே தான் செல்ல வேண்டும்...! அதர்வண வேதத்தில். Continue reading